Kako pripraviti mini maraton?


Zelo primerno je, da ob nedelji Svetega pisma v vašem kraju pripravite kratek oziroma »mini« svetopisemski maraton (MSM).

Spodnja navodila so zgolj predlogi, ki smo jih zapisali na podlagi izkušenj v preteklih letih v katoliških župnijah. Seveda lahko iz spodnjega seznama poljubno izberete, kar vam bo pač najbolj koristilo in kar bo najprimernejše za vaše okoliščine.

1. PROSTOR:
 • Naj bo opremljen z dovolj stoli, da bodo lahko ljudje med poslušanjem sedeli.
 • MSM se lahko odvija tudi v dveh prostorih. Dogodek se lahko začne ali konča z otvoritveno ali zaključno slovesnostjo (sv. mašo oziroma bogoslužjem), na kateri se zbere več ljudi, nato pa se branje preseli v manjši prostor (kapela ali učilnica), ki pa naj bo vendar dovolj velik, da se v njem lahko sproščeno zadržuje do 20 ljudi.
 • Poskrbeti moramo za primerno osvetlitev prostora. Pri bralnem pultu oz. ambonu naj bo zagotovljeno dovolj svetlobe, da bodo bralci lahko sproščeno brali.
 • Prostor lahko primerno okrasite z različnimi izdajami Svetega pisma – pripravite mini razstavo Svetega pisma (svoja otroška Sveta pisma lahko prinesejo tudi otroci), pripravite lahko tudi sveče in cvetje.
2. SLOVESNOST NA ZAČETKU MSM (nekaj neobvezujočih predlogov)

Uvodna slovesnost je lahko ob koncu bogoslužja oz. svete maše. Lahko se pripravi sprevod (lahko tudi samo po cerkvi) s Svetim pismom, kar pripomore k večji slovesnosti dogodka. Med »procesijo« lahko nekdo po cerkvi slovesno nese Sveto pismo, ob njem gresta dva otroka ali ministranta s svečami, medtem pa se poje kakšna lepa pesem; ko procesija dospe do stojala ali ambona, se Sveto pismo slovesno namesti na pult oziroma stojalo za branje. Sledijo lahko kakšne otroške recitacije na svetopisemsko temo; lahko je glasbeni nastop otroškega ali odraslega zbora, nato pa je lahko na vrsti nagovor (župnikov, pastorjev ali koga drugega) ali kakšno pričevanje, kako redno branje Božje besede spreminja moje odnose in življenje …

3. KOGA POVABITI K SODELOVAJU PRI MSM
 • Člane bibličnih skupin
 • Bralce beril
 • Člane zakonskih skupin
 • Člane molitvenih skupin
 • Člane animatorskih skupin (oratorij, ipd.)
 • Člane ŽPS
 • Družine. K zapolnitvi urnih terminov za branje posebej toplo povabimo družine. Posamezno uro si lahko razdelita dve družini; v mislih imamo še posebej družine, kjer so otroci, ki že znajo brati. Na ta način bo cela družina imela to izkustvo spoštljivega in glasnega branja Svetega pisma. To izkustvo lahko družina še kdaj doma ponovi, ali pa se na ta način pripravi na božično ali velikonočno praznovanje.
4. KAKO PRIPRAVITI SEZNAM BRALCEV

Ker je namen Svetopisemskega maratona ta, da branje določen čas (dobro je, da branje traja vsaj 2 uri), je potrebno pripraviti seznam bralcev, ki je razdeljen po urah. Posamezne ure branja nato poverimo različnim skupinam. Pomembno je, da imamo vnaprej dogovorjene in zapolnjene vse termine – da je torej za vsako uro na voljo vsaj nekaj bralcev, katerim se lahko naknadno pridružijo še naključni bralci.

V cerkvi oz. prostoru, kjer se bo bralo, je lahko seznam na voljo že nekaj dni oz. teden dni pred MSM in nanj se lahko ljudje vpišejo sami.

5. KAKO BEREMO:

Posamezni bralec prebere samo eno poglavje in potem sede, ter prepusti mesto naslednjemu bralcu znotraj skupine oz. iz seznama, ki bere naslednje poglavje in tako naprej, dokler ne pridejo na vrsto vsi navzoči bralci in pride prvi bralec v skupini ponovno na vrsto. Ko spoštljivo pristopi k Svetemu pismu, vsak bralec napove, katero svetopisemsko knjigo in katero poglavje bo bral – reče na primer: »Pismo Rimljanom, 8. poglavje«, saj to pomaga pri orientaciji novim poslušalcem. Spredaj naj bo na voljo nekaj izvodov Svetega pisma, s pomočjo katerih lahko poslušalci sledijo bralcu. Posameznik lahko pride nenapovedano in prebere samo eno poglavje in gre, če nima več časa. Torej ne silimo in ne omejujemo nikogar, da mora ostati celo uro oz. da mora prebrati več poglavij.

6. KATERA SVETOPISEMSKA BESEDILA BEREMO NA MSM

Na Mini svetopisemskih maratonih (MSM) običajno beremo Novo zavezo. Začnemo lahko z Lukovim evangelijem ali pa na začetku Nove zaveze, z Matejevim evangelijem. Do koder pridemo, pridemo; po preteku predvidenega časa pač nekdo zaključi z branjem (ne da se vnaprej predvideti kdo in kje bo zaključil). Tedaj nastopi trenutek za morebitni zaključni program.

Ne veš, koliko časa vam bo vzelo branje? Okvirno trajanje si lahko pogledate tukaj: POVEZAVA

7. ZAKLJUČNI PROGRAM MSM:

Ta program lahko sestavljajo kratke zahvale organizatorjem (zahvala za prostor, za sodelovanje, za kulturni program. Na koncu naj sledijo spodbuda k rednemu – vsakodnevnemu – branju Svetega pisma z orisom nujnosti branja Svetega pisma sredi tako velikih stisk, ki jih doživljamo v današnjem tempu. V ta namen smo pripravili nov seznam Bistvenih sto odlomkov iz Svetega pisma.

Prosimo vas, da nam po končanem dogodku na e-naslov [email protected] pošljete kratko poročilo o vašem dogodku. Zelo dobrodošla bo tudi kakšna fotografija. Poročilo bomo z veseljem objavili na spletni strani Svetopisemskega maratona. Tako boste k branju Svetega pisma spodbudili še druge!