BRANJE

Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma je potekalo od sobote, 20. do četrtka, 25. januarja 2024, 24 ur na dan. Zelo pozitivni odzivi na branje preko spleta so nas spodbudili, da smo se tudi tokrat odločili, da je celotno branje potekalo preko spleta.

Branje je razdeljeno na 1-urne termine, ki jih “pokrijejo” vnaprej dogovorjene skupine bralcev. Enega takšnih 1-urnih terminov lahko prevzame že skupina treh bralcev.

Pred prijavo na branje vas prosimo, da si natančno preberete navodila za branje. Ker bo tudi letos branje potekalo preko programa Zoom vas prosimo, da znotraj skupine bralcev izberete vodjo skupine, ki zna uporabljati program Zoom ali ima možnost prositi koga od domačih za pomoč.

NOVO: Božjo besedo se bere po vrstnem redu knjig, kot so navedene na biblija.net in v navodilih za branje (VRSTNI RED). Če neka skupina ne bo brala določene knjige (odločitev skupine), v pogovornem oknu »chat« to navede (izpuščena knjiga …), zato da to knjigo nato bere naslednja skupina.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte [email protected].

NAVODILA ZA BRANJE

Letos bo neprekinjeno branje potekalo iz vseh koncev  Slovenije, saj nam splet to omogoča. Prosimo vas, da si natančno preberete navodila za branje, da se boste v okviru vaše skupine bralcev predhodno dogovorili o poteku branja preko programa Zoom.