V zaporu sem bil in ste prišli k meni

23. januarja 2021, 19:00
Gost: Robi Friškovec

Robert Friškovec je zaporniški duhovnik in koordinator za duhovno oskrbo v Sloveniji. S področjem zaporov se je srečal pri 19 letih kot prostovoljec. Ko je postal duhovnik, so se slovenski škofje odločili, da prevzame področje duhovne oskrbe v zaporih. Leta 2006 je bil imenovan za zaporniškega vikarja. Zaključil je tudi magistrski študij obnavljalne pravičnosti.

V intervjuju nam bo gost večera osvetlil mesta v Svetem pismu, kjer je naslikan zapor. Srečali se bomo z zaporniki, za katere nam je danes samoumevno, da so izpolnjevali Božji načrt in bili Njegove priče. Velikokrat na zapor gledamo zelo zaničevalno, posebej če izhajamo iz predpostavke, da smo ljudje, ki ostajamo zunaj, dobri in vsi, ki se znajdejo v zaporu, pa slabi. Ne smemo pozabiti, da je zapor prav tako prostor, kamor prihaja Gospod in kjer je navzoče odrešenje. Kako pa je Kristus navzoč danes – v zaporu pa tudi ob svojcih zaprtih, ob oškodovanih osebah in njihovih svojcih, ob delavcih v zaporu, prostovoljcih in vseh drugih, ki se jih hudodelstvo ali zapor v življenju tako ali drugače dotakne?

Naslednji dogodek
Pot sonca od Petovione do Emone in Capodistrie
Meni