Premišljevanja

Odloži masko

Delite s prijatelji!

Gospod preizkusil si me in me poznaš

V Svetem pismu se nam razodeva ljubeč in skrben Bog, ki človeka vedno znova vabi in sprejema v zaupljiv odnos z njim. V vsakdanjem življenju pa pogosto opažamo, kot da se človek pred Bogom skriva ali se mu izmika. Zastavlja se vprašanje, zakaj si človek hojo z Bogom še vedno pogosto predstavlja kot breme ali dolžnost in ne kot vir moči, navdiha, veselja, upanja in tolažbe?

Za pristen in iskren odnos je bistveno predvsem zaupanje. Človek pa pred Bogom še vedno pogosto skriva svoje pristne želje, svoja hrepenenja, razočaranja, bolečine, občutja in misli ali si pred njim nadeva takšne in drugačne maske. Videti je, kot da se pred njim bojimo biti to kar v resnici smo ali kot da se ne zavedamo, da nas Bog v resnici pozna do vseh naših globin in je vsako pretvarjanje nepotrebno.

Toda pred njim skrivamo svoj resnični jaz, le dokler imamo pred seboj popačeno podoba Boga in samega sebe. Če prihajam pred Boga kritika, preganjalca ali sodnika, pred njim ne bom razkrival svoje najgloblje misli, želje, potrebe ali hrepenenja. Tudi psalmist David je imel obdobje v svojem življenju, ko bi se želel skriti pred Bogom ali je prihajal pred njega s svoj lažno podobo samega sebe. Pred njim je poskušal skriti svoje misli, občutke, svoj greh, poželenje, svoje načrte in poti. Na neki točki se je vsega tega naveličal, ker mu je postalo pretežko breme. Bog ga je previdno vodil po poti preizkušanja. Spoznal je, da so ga preizkušnje odpirale za dotik božje ljubezni ter usmiljenja in mu pomagale pri očiščevanju popačene podobe Boga. Vedno bolj je spoznaval, da je Bog sočutna dobrota in usmiljena Ljubezen, ki ga ne preganja, temveč vabi in kliče v svoj varen in ljubeč objem. To spoznanje ga je pripeljalo do svobode po kateri hrepeni sleherni. Od takrat si je dovolil prihajati pred Boga prav tak kot je bil, saj se je zavedal, da pred njim ne rabi nič skrivat saj pozna vse globine njegovega srca.

Tako kot so Davida preizkušnje vodile do tega, da je odložil maske lažnega jaza in stopil pred ljubečega Boga iskren in razgaljen, smo tudi sami poklicani, da iz dneva v dan preko poglabljanja v skrivnosti Božje besede in preko življenjskih izkušenj odkrivamo dejansko podobo Boga, ki je usmiljenje ter ljubezen in se mu pustimo objeti prav takšni kot smo.

pastor Drago Sukič

Oznake: Premišljevanja
In takrat bomo pozabili na žalost …
Tudi ti si moj sin, moja hči