Svetopisemski maraton – neprekinjeno branje Svetega pisma že 12. leto


bralka

Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove Besede – in ko ta postaja»dogodek« v našem času in prostoru, smo deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton - izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma, 24 ur na dan. Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju Svetega pisma, pač pa je prebiranje Božje besede hkrati tudi molitev za bralca in poslušalce.

Beseda "maraton" nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo teden dni, podnevi in ponoči. "Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte". Kol 4,2

Svetopisemski maraton je bil v Sloveniji prvič pripravljen leta 2007 ob letu Svetega pisma, krog sodelujočih gibanj, skupnosti in cerkva pa se vsako leto širi. Ob celotedenskem branju Svetega pisma, ki letos poteka v kapeli Antonovega doma na Viču, se zvrsti več sto bralcev, kar pomeni svojevrstno priložnost za druženje.

Leta 2012 smo v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji pričeli pripravljati tudi številne t. im. "mini" svetopisemske maratone, ki v maratonskem tednu potekajo v krajih drugod po Sloveniji. V letu 2015 je bilo takšnih krajev, kjer potekajo mini svetopisemski maratoni, več kot 60.

Svetopisemski maraton pripravlja organizacijski odbor, v katerem so predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik je Svetopisemska družba Slovenije, ki je tudi praktični in logistični koordinator dogodka ter njegov glavni sponzor. Ekipo sestavljajo:

 • Eva Strajnar – Svetopisemska družba Slovenije
 • Jolanda Goričan – skupina Srce
 • s. Metka Kos - Svetopisemska družba Slovenije
 • Katarina Zupančič – gibanje Pot
 • Matic Jelovčan – Evangelijska krščanska cerkev
 • Matija Marinček – Župnija Dob
 • Mojca Kadivec – gibanje Družina in življenje
 • Peter Novak – Reformirana evangelijska cerkev
 • Snežna Večko – Slovensko biblično gibanje
 • Tanja Povšnar – Svetovni molitveni dan, gibanje Fokolarov
 • Vanja Kiswarday – Župnija Vič