Svetopisemski maraton – neprekinjeno branje Svetega pisma že 11. leto


bralka

Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove Besede – in ko ta postaja»dogodek« v našem času in prostoru, smo deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton - izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma, 24 ur na dan. Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju Svetega pisma, pač pa je prebiranje Božje besede hkrati tudi molitev za bralca in poslušalce.

Beseda "maraton" nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo teden dni, podnevi in ponoči. "Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte". Kol 4,2

Svetopisemski maraton je bil v Sloveniji prvič pripravljen leta 2007 ob letu Svetega pisma, krog sodelujočih gibanj, skupnosti in cerkva pa se vsako leto širi. Ob celotedenskem branju Svetega pisma, ki letos poteka v kapeli Antonovega doma na Viču, se zvrsti več sto bralcev, kar pomeni svojevrstno priložnost za druženje.

Leta 2012 smo v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji pričeli pripravljati tudi številne t. im. "mini" svetopisemske maratone, ki v maratonskem tednu potekajo v krajih drugod po Sloveniji. V letu 2015 je bilo takšnih krajev, kjer potekajo mini svetopisemski maratoni, več kot 60.

Svetopisemski maraton pripravlja organizacijski odbor, v katerem so predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik je Svetopisemska družba Slovenije, ki je tudi praktični in logistični koordinator dogodka ter njegov glavni sponzor. Ekipo sestavljajo:

 • Eva Strajnar – Svetopisemska družba Slovenije

 • Jolanda Goričan – skupina Srce

 • Karmen Kristan – skupina Srce

 • Katarina Zupančič – gibanje Pot

 • Matic Jelovčan – Evangelijska krščanska cerkev

 • Matija Marinček – Župnija Dob

 • Mojca Kadivec – gibanje Družina in življenje

 • Peter Novak – Reformirana evangelijska cerkev

 • Snežna Večko – Slovensko biblično gibanje

 • Tanja Povšnar – Svetovni molitveni dan, gibanje Fokolarov

 • Vanja Kiswarday – Župnija Vič

Beseda ob geslu Čujte in molite!

Svetopisemski maraton nas letos z izbranim geslom Čujte in molite vabi k branju in premišljevanju celotnega Svetega pisma. Beseda nas vodi, razsvetljuje, krepi, ozdravlja in osrečuje, zato je Božja beseda tako vsakodnevno pomembna v našem življenju.

Svetopisemski maraton v januarju 2018 nas bo navdušil, da bomo zahrepeneli po vsakodnevnem srečevanju z Božjo besedo, z njenim dihom in življenjem.

Moč besede prihaja v tistega, ki jo bere, jo premišljuje, jo ponotranji in v molitvi dobiva mir, ki je sad Duha. Božja beseda, brana in premišljevanja, je konkretna drža budnosti in čuječnosti nad seboj, nad notranjimi vzgibi in vplivom okolice. S pomočjo Božje besede vernik s trudom in čuječnostjo dospe do notranje umiritve. Branje in premišljevanje Besede je torej stalni proces počlovečenja, ko stari človek umira in se rojeva novi, po božji podobi vrezan.

Čuječnost za Besedo, ki rojeva mir srca in mir odnosov, nas spravlja v Božji red, da se postavljamo pokonci za pokončno življenje. Jezus nam pravi: Čujte in molite, da ne padete v skušnjavo (Mt 26,41). Molite: se pravi - postavite se v Božjo luč, slavite, častite in se Gospodu zahvaljujte. Če smo budni, potem postajamo sposobni za branje prihajanja Boga v naše življenje, pa tudi za prepoznavanje groženj (S)sovražnika. Če smo budni, lahko razločujemo duhove, ki so v nas, in duhove razmišljanja in ravnanja, ki so v bližnjih in v družbi. S čuječnostjo in budnostjo v Besedi smo ljudje besede in ljudje stvarnosti in resničnosti, kjer naše iluzije (lažne predstave) nimajo mesta v mišljenju. Prav tako pa malodušnost, obupovanje in razočaranja ne morejo zastrupiti našega srca. S čuječnostjo in budnostjo v Besedi naše srce moli, naše srce »gleda« in »vidi« Boga in človeka, v njuni veličino.

Čujte in molite z Božjo besedo - je torej povabilo svetopisemskega maratona - za našo rast in našo posvetitev.

p. Pepi Lebreht, ofm, Lj-Vič

bralka

Oglejte si video predstavitev Svetopisemskega maratona!