Novice

Navodila za bralce

Delite s prijatelji!

Hvala, da ste se prijavili na branje v sklopu letošnjega Svetopisemskega maratona! Ker bo tokrat branje zaradi epidemiološke situacije potekalo nekoliko drugače, vas prosimo, da si skrbno preberete navodila.

NAVODILA ZA BRALCE

Če v programu Zoom, prek katerega bo potekalo branje, niste najbolj domači, si na spodnji sliki oglejte glavne funkcije, ki jih boste potrebovali (kliknite na sliko za povečavo).

Zaradi nevarnosti širjenja bolezni Covid-19, letos branje Svetega pisma poteka spletno prek programa Zoom. Z njim ste se verjetno že srečali, če pa ga ne poznate, so navodila za različico na računalniku tukaj, za različico na pametnem telefonu pa tukaj. Vsak bralec si mora naložiti aplikacijo zoom na telefon ali na računalnik. Sledi nekaj navodil, da bo branje potekalo čim bolj gladko:

Navodila ob prijavi

 1. Skupina vsaj treh ali več bralcev že ob prijavi določi vodjo skupine. Vodja naj bo oseba, ki zna delati s programom Zoom ali ima pomoč osebe, ki ga pozna (navodila so v uvodu zgoraj).
 2. Vodja skupine mora pri prijavi na spletni strani oddati svojo telefonsko številko in elektronski naslov, da bo dobil po e-pošti dva dni pred branjem povezavo do Zoom srečanja Svetopisemskega maratona. Povezavo  vsem posreduje vsem bralcem svoje skupine.
 3. Za vrstni red bralcev, ki naj bo stalen, se vodja dogovori s člani skupine predhodno. Prav tako jih opozori, da bodo pred začetkom branja pogledali v pogovorno okence (»chat«), kje je nehala z branjem prejšnja skupina.
 4. Božjo besedo se bere iz svojega osebnega Svetega pisma SSP ali na strani biblija.net ali v aplikaciji Sveto pismo YouVersion.

Navodila za zoom branje

 1. Vodja skupine naj se v svoj termin branja poveže 10 minut pred začetkom termina za branje, da od voditelja Zoom srečanja (Host) prejme pooblastila so-skrbnika (Co-Host) srečanja. Ta pooblastila mu omogočajo, da utiša svoje bralce, ki trenutno ne berejo Svetega pisma.
 2. Vodja skupine ob koncu svojega termina v klepet (»chat«) napiše, kje je njihova skupina zaključila z branjem (knjiga in poglavje).
 3. Vsa komunikacija med branjem poteka zgolj in samo v pogovornem okencu (»chat«), ki jo na računalniški aplikaciji najdemo spodaj na sredini (gl. sliko zgoraj).
 4. Mikrofon ima vključen samo tisti, ki bere. Ostali ga izključijo. Ikona za mikrofon je prva levo spodaj. Če je prečrtana pomeni, da je vaš mikrofon izklopljen. Ko si na vrsti, da bereš, klikneš na mikrofon. Če se le da, naj imajo bralci med branjem vključene tudi kamere.
 5. Vsak bralec prebere naslov knjige in številko poglavja. Prebere samo eno poglavje in preda branje naslednjemu bralcu: npr., »Prva Mojzesova knjiga, sedmo poglavje« (1Mz, 7).
 6. Vmesnih naslovov NE BEREMO, ker to ni svetopisemsko besedilo. Bodimo pozorni.
 7. Pet minut pred koncem branja vodja v pogovorno okno (»chat«) napiše vodju naslednje skupine, kje berejo, npr. »beremo 2Mz 7 poglavje.« Ta zapis vidijo vsi bralci, ki se pridružijo branju. Z novo vodjo se ne pogovarja prek Zooma, da branje poteka čim bolj nemoteno.
Oznake: Novice
Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil (2 Tim 4,7)
13. svetopisemskemu maratonu na pot