Premišljevanja

Molimo za srečno življenje

Delite s prijatelji!

O letošnjem geslu maratona Čujte in molite, razmišljamo s pomočjo sv. Avguština, ki je vdovi Probi l. 412 (glej uvod v prvo premišljevanje) napisal daljše pismo na to temo. Za kaj naj molimo, je druga točka njegovega premišljevanja o molitvi.

Molimo za srečno življenje, se glasi kratek Avguštinov nasvet. Sreče v življenju si želi vsak človek. Kaj pa je sreča in kje jo najdemo, pa je tema mnogih filozofov, kar je opažal že Avguštin v njegovem času. Zakaj bi spraševali mnoge učitelje ali iskali mnogo odgovorov, nadaljuje, ko pa nam Sveto pismo daje jedrnat in resničen odgovor: Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda (Jer 17,7).

Srečen torej ni, kakor bi se zdelo, tisti, ki živi po lastni volji. Srečen človek je tisti, pravi Avguštin, ki ima vse kar si želi in si ne želi ničesar, kar si naj ne bi želel. Ljudje si želimo marsikaj in mnogo je stvari, ki naj bi si jih želeli. Želeti si imeti dovolj za telo in zdravje in imeti dovolj za tiste, ki so v naši oskrbi je dobra želja. To isto si želeti zaradi imetja samega pa kaže, da si ne želimo tistega, kar naj bi si želeli, to je, da oskrbimo (osrečimo) sebe in druge (Prim. 1. Tim 6,6-10). Sreča pa se ne sestoji le iz želje po srečnem življenju življenja, ki mine, saj nas Bog ni ustvaril le za to življenje. Čeprav smo zdravi in je naše telo oskrbljeno s potrebnimi dobrinami, se oziramo za življenjem z Bogom. Srečno življenje, za katerega molimo, se torej sestoji iz ljubezni do Boga, Božje modrosti ali če rečemo drugače, sreče, ki jo najdemo v Njemu (Pregovori 3). Tako je Jezus učil svoje učence moliti (Mt 6,5-13) in sicer ne z veliko besedami, saj naš Oče v nebesih ve kaj potrebujemo. Pa vendar, nas spodbuja da molimo, to je ubesedimo naše zahvale in prošnje, da tako premišljujemo (slišimo samega sebe) za kaj molimo. Pri tem pa ne uporabljamo množico besed, kot da bi hoteli Bogu zviti roko, naj naj vendar usliši. Avguštin dobro opozori na pomembno razliko med dolgo in nenehno molitvijo. Prva se posveča nenehnim željam našega srca, druga pa veliko besedam in dolgemu času v molitvi. In ali ni nenehna molitev, h kateri poziva apostol Pavel (1. Tes 5,17) tista, kjer si srce nenehoma želi srečnega življenja od tistega, ki daje večno življenje? Srečen je tisti, ki si želi večno življenje z Bogom, saj Bog želi, da si tega želimo in ga prejmemo, ko smo srečni v njegovem Sinu Jezusu.

Peter Novak

Oznake: Premišljevanja
Nauči nas moliti
Kakšna oseba naj moli?